Male fotomonografije gradova ili manjih mjesta, prirodne ljepote, arhitektura, događanja, ljudi i običaji. Sve je to sadržaj naših monografija.
Do sada smo izdali monografije:

Varaždin
Zagreb
40 godina Varaždinskih baroknih večeri

U suradnji s partenrima oblikujemo i tiskamo planove gradova. Do sada je izašao plan grada Varaždina, a drugi su u pripremi.